Entegre Faaliyet Raporu

“Geleneksel kurumsal raporlamaya yatırımcı bakış açısı getiriyoruz.”

Entegre düşünce neden önemli?

Son dönemde dünyada yaşanan hızlı değişim ve gelişim pek çok alanda olduğu gibi kurumlar için de entegre düşünce tarzının önemini ortaya koymuştur. Küresel ölçekte karşılaşılan riskler, kurumların kapsayıcı ve bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç duymalarına sebep olmuştur. İşletmeler için entegre düşüncenin temelinde, kurumun tüm kaynaklarının birbiriyle bağlantısı ile bu kaynakların kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer yarattığı yer almaktadır.

Entegre raporlamanın işletmeniz için önemi nedir?

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Council) – IIRC’nin 2011 yılında ilk kez başlattığı ve entegre düşüncenin temeline dayalı olarak ortaya çıkan entegre raporlama, geleneksel finansal raporlama ile sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetişim konularının bir araya gelmesiyle oluşuyor.

Entegre faaliyet raporları, kurumların finansal performansının yanında iş modeli, stratejisi, yönetimi ve çevresel, sosyal ve ekonomik performansları arasındaki bağlantıyı tanımlayarak geleceğe dönük gelişim alanlarına yer veriyor. Entegre raporlama, şirketlerin performans ve gelecek faaliyetleriyle ilgili bilgiler vermeleri; kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmak için kaynaklarını nasıl kullandıkları hakkında raporlama yapmalarına imkân sağlıyor.

Neden Finar?

  • 27 yıllık finansal raporlama altyapımızdan gelen bilgi birikimimiz ve know-how’ımızla entegre raporlama sistemi kapsamında içerik tasarımı, metin ve konsept geliştirme, metin editing ve grafik tasarım alanlarında hizmet veriyoruz.
  • Kurumsal raporlamaya daha bütüncül ve verimli bir yaklaşım getiriyoruz.
  • Entegre raporlama sürecinde, paydaşlarınız için önemli mesajlarınızı oluşturuyoruz.
  • Şirketinizin güçlü ve zayıf yanlarını, risk ve fırsatlarını sistematik bir şekilde değerlendiriyor, öne çıkarılması gereken konuları belirleyerek dikkat çekici içerikler geliştiriyoruz.
  • Şirketinizin iş modelinin ve değer yaratma sürecinin paydaşlarınız için en anlaşılır ve özet bir biçimde sunulmasına katkı sağlıyoruz.