Funda Güngör Akpınar
Koç Holding
Yatırımcı İlişkileri Eski Direktörü
1 Haziran 2017
Faaliyet raporları, şirketlerin aynasıdır.