Dilinizden Utanmayın

Reklam Yaratıcıları Derneği'nin (RYD) 2007 yılındaki "Dilinizden Utanmayın!" Kampanyası kapsamında, uzun süredir dünyanın gündeminde olan egemen kültürlerin "diğer"leri üzerindeki yok edici etkisi ele alınmıştır. Küreselleşmeyle birlikte toplumların dillerini ve kültürlerini korumasının daha fazla önem taşıdığına dikkat çeken kampanya, ülke çapında çok büyük ses getirmiştir. Dili yara alan toplumların ruhunun da yaralandığı düşüncesiyle Finar Kurumsal, kampanyanın ilk tasarım ve yaratıcı uygulama süreçlerini yürüterek bu konudaki duyarlılığını vurgulamıştır.

"Dilinizden Utanmayın!" Kampanyası kesintisiz olarak bir yıl boyunca Hürriyet İK'da yayınlanmış ve yaygın bir şekilde düzenlenen etkinliklerle desteklenmiştir. Bu etkinlikler kapsamında birçok üniversitede paneller düzenlenmiştir. Aynı zamanda RYD Genel Sekreteri olan Finar Kurumsal Ajans Başkanı Baki Kara, konuyu panellerde, televizyon ve radyo programlarında gündeme taşıyarak kampanyada aktif olarak yer almıştır.