Bilanço okumayı bilen reklam ajansıyız

Yıllık raporlar, iş dünyasında yer alanların yanı sıra bu alanda uzman olmayan ve yeterli finans bilgisi bulunmayan kişilere de bilgi verecek biçimde, olabildiğince yalın bir dille kaleme alınmalıdır. Finar olarak bu sorunu, yaratıcılığımızı ateşleyen bir meydan okuma olarak görüyoruz.

Faaliyet Raporu

Analitik düşünceyi yaratıcılıkla buluşturuyoruz...

Yüzlerce sayfaya sığmayan kurum faaliyetlerini bir çırpıda hedef kitlenize anlatacak çözümler yaratıyoruz. Kurumlar saydamlaştıkça, raporlama yapılan konular da artıyor, gelişiyor. Biz iletişimciler artık daha zor bir problemle karşı karşıyayız: İçerik olarak bu kadar kapsamlı raporlarda, okurun ilgisini nasıl koruyacağız?

Yıllık raporlar, iş dünyasında yer alanların yanı sıra bu alanda uzman olmayan ve yeterli finans bilgisi bulunmayan kişilere de bilgi verecek biçimde, olabildiğince yalın bir dille kaleme alınmalıdır. Finar olarak bu sorunu, yaratıcılığımızı ateşleyen bir meydan okuma olarak görüyoruz.

Biliyoruz ki her raporda, hem şirketin yıllık performansı, gelecek potansiyeli ve sürdürülebilir büyümesiyle ilgili gerçekçi ve açık bir fotoğraf oluşturmalıyız, hem de bu fotoğrafın her pikseline hızlı, kolay ve anlaşılır kestirme yollar yaratmalıyız. Raporun ana mesajını açık, yalın, kanıtlarla desteklenmiş, yaratıcı ve cesur bir şekilde ortaya koyabildiğimiz oranda kendimizi başarılı sayıyoruz. İşimizi, raporun entelektüel inandırıcılığını artırmanın yanı sıra bu inancı pekiştirecek mesajları en etkili ve cesur şekilde okurla buluşturmak olarak görüyoruz.

İyi Bir Faaliyet Raporu Nasıl Olmalı?

Basit olmalıdır

Yıllık raporlar, iş dünyasında yer alanların yanı sıra bu alanda uzman olmayan ve yeterli finans bilgisi bulunmayan kişilere de bilgi verecek biçimde, olabildiğince yalın bir dille kaleme alınmalıdır.

Açık olmalıdır

Yıllık raporlarda kurumla ilgili verilere kolaylıkla ulaşılabilmeli, sıradan okura karmaşık gelebilecek konuların açık ve yalın bir biçimde anlatımı gözetilmelidir.

Özlü olmalıdır

İyi hazırlanmış bir yıllık raporda değinilebilecek birçok konu olabilir, ancak içerik belirgin olmalı, lafı dolandırmamalıdır. Az ama öz konuşmalıdır.

Faaliyet Raporu işlerimizden örnekler için tıklayınız

Sürdürülebilirlik Raporlaması

Son yıllarda birçok kurum, Küresel Raporlama Girişimi'nin (GRI) öncülüğünde sürdürülebilirlik raporlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. Ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim performans bilgilerinin açıklandığı bu raporlar, şirketlerin kurumsal itibarlarına da önemli bir katkı sağlamaktadır. İçerik açısından belli zorunlulukları olan sürdürülebilirlik raporları, temelde şirketlerin gelecek vizyonlarını ortaya koymaktadır.

Finar olarak bu alanda size hem danışmanlık hem de raporlama hizmeti sunabiliriz. Tüm raporlama sürecini planlar, deneyimimizle size yön gösterir, sürdürülebilirlik çalışmalarınızı yaratıcı yaklaşımlarla güçlendirebiliriz.

İçerik geliştirme ve tasarım alanındaki marifetlerimizle, raporlamada yeni bir kulvar oluşturan bu alanda da, geleceğinizi elle tutulur, gözle görülür hale getirmek için çalışırız.

Sürdürülebilirlik Raporu işlerimizden örnekler için tıklayınız

KİS İlerleme Raporu

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır.

Vizyonu, "sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi" olan Sözleşme'ye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Sözleşme gereği yayınlanan ilerleme raporlarında şirketler, kurumsal sorumluluk yaklaşımını karşılaştırılabilir bir şekilde ortaya koymaktadırlar. Bu alanda da deneyimimiz ve marifetlerimizle size ışık tutuyor, süreçleri en ince ayrıntısına kadar planlıyor, kurum tarihinizde çok önemli bir yer tutacak bu çalışmayı daha da özelleştirerek size sunuyoruz.